Laatste afgelopen Evenementen

Nieuwjaarsborrel 15 januari online

Zaterdagmiddag 15 januari wil het bestuur het glas heffen met de leden, vanwege de coronabeperkingen zal dit ook dit jaar online plaatsvinden.  Na aanmelding via clubleven@wsvdenosse.nl ontvangt u tijdig een link. Een presentatie over de KNRM zal deel uitmaken van de bijeenkomst.

Winteretentje vervalt

Havencafe Waypoint

Helaas zien we ons genoodzaakt het geplande winteretentje van 11 december te laten vervallen vanwege de situatie rond corona.