Statuten

Statuten WSV Den osse

N.B. dit zijn de (nog geldende) statuten in afwachting van de definitieve goedkeuring van de vernieuwde statuten inclusief aanpassingen  n.a.v. de WBTR.