privacy verklaring

Watersportvereniging Den Osse legt persoonsgegevens van u vast. Deze persoonsgegevens worden door Watersportvereniging Den Osse verwerkt voor verschillende doeleinden die samenhangen met uw lidmaatschap van de vereniging en ligplaatshouderschap, dan wel met de uitvoering van andere overeenkomsten met Watersportvereniging Den Osse waarbij u partij bent of wilt worden. Watersportvereniging Den Osse zal uw persoonsgegevens ook verwerken indien dat wettelijk wordt voorgeschreven.

Het  volledige privacyreglement van Watersportvereniging Den Osse, met uw rechten en verplichtingen, is te vinden op de website van de vereniging (klik hier). Een papieren versie ligt ter inzage bij het havenkantoor. Als u bij ons geregistreerd staat of gaat worden, kunt u een papieren versie van het privacyreglement opvragen.

Wanneer u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens en wanneer u gegevens wilt inzien of corrigeren, dan wel bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u daarover contact opnemen met de secretaris via het havenkantoor. Wij zullen dan binnen twee weken reageren op uw vraag of verzoek.

Meer informatie?

Misschien heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met het havenkantoor.