WSV Den Osse

Nieuws

Stremming Grevelingensluis 12 Feb 2019
De Grevelingensluis is op maandag 25 februari 7:00 tot en met 26 februari 24:00 uur gestremd voor alle scheepvaartverkeer.
lees verder »
 
Winteretentje 9 februarie (VOL) 5 Feb 2019
Het winteretentje van 9 februari is vol.
We kunnen dus helaas geen nieuwe aanmeldingen meer aannemen.

Voor het volgende winteretentje kunt u zich natuurlijk nog aanmelden !
 
JEUGD 17 Jan 2019
Voor de jeugd-activiteiten zijn we op zoek naar mensen die mee willen helpen en denken !
Lees snel verder!
lees verder »
 
AVG 21 Dec 2018
Het kan u haast niet ontgaan zijn: op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Ook WSV Den Osse legt persoonsgegevens vast, en moet zich dus houden aan de strengere privacyregels. We hebben daarom onze bedrijfsvoering tegen het licht gehouden. Ook hebben we een privacy statuut en een privacy reglement opgesteld. U vindt die op onze website via de link onderaan de homepage http://www.wsvdenosse.nl/nl/privacy-statement.
lees verder »
 
Herziening statuten en reglementen 21 Dec 2018
De statuten en reglementen van WSV Den Osse dateren al weer van een hele poos geleden. Inmiddels zijn die op onderdelen achterhaald, of is in de praktijk gebleken dat er onvolkomenheden in zitten.

In de ALV is aangekondigd dat we een commissie instellen om de statuten en reglementen te actualiseren.

We zoeken daarvoor nog mensen. Dus, als u wilt meehelpen aan de herziening van de statuten en reglementen, meld u aan bij de secretaris via het havenkantoor!
lees verder »
 
Oproep Optimisten 18 Dec 2018
In de stelling op het jollenveld bevinden zich optimisten die zich erg eenzaam voelen.
Ze worden namelijk al jaren niet meer gebruikt en niemand kijkt meer naar ze om.

Deze optimisten zijn nu apart in een andere stelling achter op het jollenveld gelegd.
Wij roepen de eigenaren op om uiterlijk 31 maart 2019 actie te ondernemen.
lees verder »
 
Havenkantoor gesloten 15 Nov 2018
Het havenkantoor is vanwege EHBO / BHV training gesloten op :

Dinsdag 11 december - de gehele dag
Dinsdag 18 december - tot 13.00 u.
lees verder »
 
Stremming Stationsbrug Middelburg 2 Okt 2018
Belangrijk nieuws over de Stationsbrug in Middelburg en de Zandkreeksluis

we hoorden gisteren dat deze brug tot nader order gesloten blijft omdat accuut een reparatie moet worden uitgevoerd.
DE DOORVAART DOOR HET KANAAL IS OP DIT MOMENT DUS NIET MOGELIJK.
lees verder »
 
Privacy (AVG) 19 Jun 2018
Privacystatement
Watersportvereniging Den Osse legt persoonsgegevens van u vast
lees verder »
 
Kabinet trekt 75 miljoen uit voor gezonder maken Grevelingenmeer 7 Mrt 2018
Er komt definitief een opening in de Brouwersdam, zodat er weer een open verbinding ontstaat tussen het Grevelingenmeer en de Noordzee. Vissen en planten krijgen daardoor meer zuurstof. Bovendien ontstaan er mogelijkheden voor de bouw van een getijdecentrale. Om de verbinding te kunnen maken, trekt het kabinet 75 miljoen euro uit.
lees verder »
 
Vaantjes / vlaggen haven 10 Jan 2018
Aan het begin van het vaarseizoen kreeg ieder lid altijd een nieuwe havenvlag (vaantje).

Er is besloten om niet meer automatisch bij de start van het seizoen een nieuwe vlag uit te reiken. De vlaggen worden vanaf nu enkel vervangen als ze kapot zijn.

Gedurende het hele jaar kunt u op het havenkantoor tegen inlevering van uw kapotte vlag een nieuwe krijgen.
lees verder »