WSV Den Osse

Nieuws

Workshop Laser Pico 6 Apr 2018
Ben je na het zeilen in een Optimist toe aan een andere uitdaging of wil je als volwassene kennismaken met dit snelle bootje, lees dan hieronder hoe.
lees verder »
 
Jeugdzeillessen Optimist 6 Apr 2018
Voor de kinderen van 7 t/m ong. 13 jaar gaan we zeillessen verzorgen in de Optimisten. Net als afgelopen jaar wordt dit verzorgd door Zeilschool AquaVitesse uit Bruinisse met hulp van vrijwilligers uit onze haven.
lees verder »
 
Peilverlaging Grevelingenmeer tijdens het broedseizoen 2018 6 Apr 2018
Conform het Peilbesluit Grevelingenmeer, zal het streefpeil van het Grevelingenmeer tijdens het broedseizoen (periode april - juli) weer worden ingesteld op gemiddeld NAP -0,26 m met als grenzen NAP -0.29 m en - 0.23 m NAP. Dit is zes centimeter lager dan het vigerende streefpeil van NAP - 0,20m. Dit i.v.m. een ruimer broedareaal voor met name (kust)broedvogels en visetende vogels.
lees verder »
 
Belangrijke Mededeling voor Passanten Jachthaven Scheveningen !!! 6 Apr 2018
Aan de bezoekers van Jachtclub Scheveningen seizoen 2018

Gelieve kennis te nemen van onderstaande periodes waarop de haven van Scheveningen en Jachtclub Scheveningen GESLOTEN is voor passanten.
lees verder »
 
Kabinet trekt 75 miljoen uit voor gezonder maken Grevelingenmeer 7 Mrt 2018
Er komt definitief een opening in de Brouwersdam, zodat er weer een open verbinding ontstaat tussen het Grevelingenmeer en de Noordzee. Vissen en planten krijgen daardoor meer zuurstof. Bovendien ontstaan er mogelijkheden voor de bouw van een getijdecentrale. Om de verbinding te kunnen maken, trekt het kabinet 75 miljoen euro uit.
lees verder »
 
Zwembadtraining Optimist 14 Feb 2018
Zin in een middag waterpret in het zwembad? En wil je op een veilige manier leren vertrouwd te raken met bijvoorbeeld omslaan in een Optimist (eenpersoons zeilboot) en wat te moeten doen als dat gebeurt?

Speciaal voor jou is er de spectaculaire versie van Optimist on Tour in het zwembad!
lees verder »
 
Oude fietsen 13 Feb 2018
In de zomer van 2017 hebben wij weer een aantal fietsen uit de fietsenstalling apart gezet. Deze fietsen waren kapot en zo te zien al langere tijd niet gebruikt.
Ze zijn uit de stalling gehaald om ruimte te maken voor goede fietsen die wèl gebruikt en onderhouden worden. De oude fietsen staan achter op het terrein tegen het hek en worden eind maart definitief afgevoerd.

Staat uw fiets erbij, wilt u deze dan vóór 31 maart a.s. mee naar huis nemen of opknappen.

Alvast bedankt.
lees verder »
 
Beperking stremming Zandkreeksluis 24 Jan 2018
In het najaar van 2017 werd bekend, dat dit voorjaar in de weken 14,15,16 (ofwel van 2 april tot 21 april) de buitenbrug bij de Zandkreeksluis gestremd zou zijn voor onderhoud.

Onlangs werd dit echter gecorrigeerd. Er vindt wel onderhoud plaats in de weken daaraan voorgaand maar de brug zelf wordt op een later tijdstip aangepakt.
lees verder »
 
Vaantjes / vlaggen haven 10 Jan 2018
Aan het begin van het vaarseizoen kreeg ieder lid altijd een nieuwe havenvlag (vaantje).

Er is besloten om niet meer automatisch bij de start van het seizoen een nieuwe vlag uit te reiken. De vlaggen worden vanaf nu enkel vervangen als ze kapot zijn.

Gedurende het hele jaar kunt u op het havenkantoor tegen inlevering van uw kapotte vlag een nieuwe krijgen.
lees verder »
 
Verplicht stuurboord varen ... versterkte controle 18 Mei 2017
VERPLICHT STUURBOORDWAL VAREN en UITLUISTEREN MARIFOON

De waterpolitie gaat in 2017 bekeuren voor het niet stuurboord varen op aanqewezen delen van de Oosterschelde en aangrenzende vaarwegen. Hieronder de bedragen van de bekeuringen die nog worden verhoogd met € 9,- administratiekosten.
lees verder »
 
Varen in Oliegelugebied - richtlijnen seizoen 2017 18 Mei 2017
In het nieuwe Natura2000-Beheerplan Deltawateren, dat in het najaar van 2016 is vastgesteld,wordt het gebied ten westen van de Roggenplaat, waar het vaarwater Oliegeul is gelegen, niet langer aangemerkt als verboden gebied. Men mag er varen. Voor de watertoerist lijkt dat aantrekkelijk, er is echter één MAAR ...
lees verder »
 
Rijkswaterstaat adviseert recreatievaart met 5 tips 4 Jun 2016
Met mooi weer wordt het weer druk op het water. Varen met een klein schip tussen de grote beroepsvaart (met schepen die een lengte tot wel 280 meter kunnen hebben) kan zorgen voor spannende en soms ook onveilige situaties. Als recreatieschippers de volgende 5 tips opvolgen, kunnen zij veilig en met plezier gebruik maken van de grotere rivieren, kanalen en grote wateren.
lees verder »