Vrijwilligers klusdag

Met een ploeg vrijwilligers gaan we o.a. het speelstrandje en het loungegedeelte verfraaien, en verder allerlei zaken aanpakken waar onze havenmeesters niet aan toekomen. Wij rekenen op uw enthousiaste deelname, aanmelden via clubleven@wsvdenosse.nl. Details worden in de nieuwbrief van september bekendgemaakt.

Najaarsvergadering, mosselmaaltijd en Puntjesavond

Tonnenmagazijn, Brouwershaven Haven NoordzijdeBrouwershaven,

De najaarsvergadering van onze vereniging, weer als vanouds in het 'Tonnenmagazijn' in Brouwershaven, met de traditionele mosselmaaltijd. Voor het volledige programma raadpleegt u het ledengedeelte van de website. Aansluitend: puntjesavond in Waypoint, ter afsluiting van het seizoen

Extra ledenvergadering

De Maire, Zonnemaire I.M. v.d. Bijlstraat 10Zonnemaire,

Vanwege de verplichte (bij de vergadering van 16 oktober hebben we niet voldoende aanwezige leden) 2e stemming over de statutenwijziging  als gevolg van de WBTR heeft het bestuur een tweede ledenvergadering uitgeschreven. Locatie: Dorpshuis De Maire te Zonnemaire, I.M. van der Bijlstraat 10. Lichtpuntje: op 7 november wordt de Grevelingencup verzeild. Tevens op 6 november, …

Extra ledenvergadering Lees verder »

Winteretentje (Herfstetentje mag ook)

Havencafe Waypoint

Een mooie traditie in ere herstellen, dat willen wij graag. Bij voldoende belangstelling en voldoende vrijwilligers die willen koken en helpen willen wij starten op 6 november a.s. Aanmelden via clubleven@wsvdenosse.nl, en graag aangeven of je komt eten of wilt koken, dan wel helpen. Menu suggesties zijn uiteraard welkom!