WSV Den Osse

Ingezonden brief:

Door Hans Scheffer

PECH.!!

Op zaterdag 18 augustus had voor 12.00 een afspraak staan bij van Dijke om het water uit te gaan.
Was 11.30 aan boord en natuurlijk was het zo dat nu natuurlijk mijn altijd trouwe direct startende Yanmar  een slechte acte de préséance gaf.!!
Geen sjoege
Dus even snel naar van Dijke met de mededeling dat het wat later zou worden. Gelukkig geen probleem want het was rustig.
Samen met mijn voornaamgenoot nog geprobeerd om te achterhalen wat het probleem was maar geen enkel positief respons van Yanmar zelf.
Dus naar het havenkantoor met de vraag of één van de havenmeesters met de stoere rescue boot van de vereniging mij even om het hoekje naar van Dijke kon slepen.
Was geen probleem echter……………….. kosten €55,- !!!!!
Vond ik uiteraard nogal aan de hoge kant maar als je in de problemen zit dan zit er niets anders op .
Ondertussen was ik op mijn gang terug Thomas tegen gekomen die na ook een beetje verontwaardigd te hebben gereageerd op het verhaal van de kosten van die sleep bereid was om mij met zijn eigen dinghy naar van Dijke te slepen.
Eind goed al goed.

Mijn excuus nogmaals naar de havenmeesters die ik vergeten was om hun bereidwilligheid te cancelen.

Later bleek ,nadat de boot weer schoon in het water lag, de bestelde monteur 10 min nodig had om mijn Yanmar aan de praat te krijgen.(weer een meevaller kosten slechts € 15,25 ex BTW uiteraard)
Een zonnig gebrom klonk weer uit de lage scheepscatacomben.

Maar!!
Wat hoorde ik later in de gangboord gangen ??
In eerste instantie een nogal hilarisch verhaal dat een aantal leden van de club waaronder (werd gezegd en ik was er zelf niet bij) voormalig bestuursleden met zijn allen op avontuur met een picootje de Grevelingen op waren gegaan om lekker te zeilen.
Niks mis mee toch,??
Sportief  moet kunnen en iedereen van de vereniging en ook passanten mogen op een verantwoorde manier vrijelijk gebruik maken van deze bootjes.
Echter schijnt er tijdens dit avontuur kennelijk een kleine schipbreuk te hebben plaatsgevonden waardoor één van de bootjes even is achtergebleven op een van de eilandjes die de Grevelingen rijk is.
En hebben twee opvarenden in één picootje de barre tocht naar de haven overleefd.Gelukkig !!
Want je zal maar weer zo’n reddings helikopter  van de kustwacht over de haven hebben vliegen.
Dat maakt echt een hoop kabaal hoor!!

En wat aangaande het picootje wat nog aan haar lot op een van de eilandjes was achtergelaten.??
Tja verenigings eigendom moet toch weer op de plek van herkomst terug komen.
En wat doe je dan?? … Natuurlijk je pakt de verenigingsboot en haalt dat ding op!!

PECH !!
Zit in een klein hoekje of op een klein eilandje.
Maar ja ik denk dan ….. dat zijn weer inkomsten voor de vereniging
Want ik ga ervan uit dat één van deze leden ook op zijn minst €55,- heeft moeten betalen.
Had hij/zij Thomas maar gebeld!!

eaSea toch??
Hans Scheffer

Bestuurlijke reactie:

"De havenmeester(boot) wordt enkele keren per jaar ingezet voor 'boten in nood'. Het gaat daarbij niet alleen om schepen van leden, maar bijvoorbeeld ook om boten die op de Grevelingen motorpech hebben en op een strekdam dreigen te geraken. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Het verslepen van schepen die met motorpech in de (eigen) box in de haven liggen valt niet onder de categorie 'boten in nood'. Hiervoor geldt dan ook gewoon de prijs zoals vermeld op de tarievenlijst."


Bericht van Jacomine en Roel van Schaik

Onze boot heeft overwinterd in Tannowa, vlak bij Osaka. Het is daar gebruikelijk dat de buitenlanders een lunch krijgen aangeboden en daarbij worden natuurlijk vlaggetjes uitgewisseld. Hier in Tannowa hangt nu een Den Osse vlag en bij ons aan boord een vlag van de Osaka Tannowa Yacht Club. Met excuses van Jacomine, want die houdt de vlag onderste boven. Wij zullen te zijner tijd de Osaka vlag weer inleveren in Den Osse.

Heel aardige en behulpzame mensen hier. Iemand rijdt ons iedere week naar de supermarkt, een ander heeft onze defecte SSB zender weggebracht en gezorgd dat deze binnen 24 uur weer terug was, iemand besteld spullen voor ons op internet, we zijn bij mensen thuis uitgenodigd, iemand brengt iedere week bloemen uit eigen tuin, we krijgen fruit etc. Trots op hun cultuur, uiterst beleefd soms op het voorzichtige af, vooruit denkend, al blijft de taal toch we een barrière.

Deze weken maken we uitstapjes naar Sapporo, Kyoto en Tokyo. Begin april gaan we weer zeilen, eerste de kolossale binnenzee met Hiroshima, dan langs de westkust omhoog naar Hokiado. En ergens half juni de oversteek naar Alaska.

Veel groeten,|
Jacomine & Roel


Onderzoek naar het effect van bootgeluid op vissen.

ingezonden brief:

Geachte meneer/mevrouw,

In het kader van mijn promotieonderzoek aan Universiteit Leiden ga ik dit voorjaar kijken naar de effecten van bootgeluid op het gedrag vissen. Voor dit onderzoek ben ik op zoek naar booteigenaren die mee zouden willen werken aan het opnemen van het geluid van de motor van hun boot, terwijl die vaart.

In april en mei ga ik onderzoeken of vissen die in gebieden met veel boten leven, meer gewend zijn aan boten dan vissen die in stille gebieden leven.

Om dit te doen, heb ik opnames van bootgeluid nodig. Voor de opname moet de boot van en naar mijn opname set varen, wat waarschijnlijk niet meer dan 10 tot 15 minuten in beslag zal nemen.


Ik kan zowel tijdens weekdagen als in het weekend langskomen en zou de opnames graag tussen nu en eind april willen verkrijgen.
Mag ik het geluid van uw boot opnemen?

Alvast hartelijk dank voor uw hulp,

Met vriendelijke groet,
Annebelle Kok

- - - - - - - - - - -

Lijkt u leuk om deel te nemen aan dit onderzoek, en daarme Annebelle te helpen bij haar onderzoek?
Stuur dan even een mailtje naar clubleven@wsvdenosse.nl.
Wij sturen u dan per ommegaande de contactgegevens van Annebelle.


Nieuwsbrief Maart 2018

De nieuwsbrief van maart is te lezen via deze link:

Nederlandstalige nieuwsbrief.

Duitstalige nieuwsbrief.


 

Opmerkingen, mededelingen, vragen, foto's en stukken a.u.b. aan redactie@wsvdenosse.nl

 

 


 

Stremming Grevelingensluis 12 Feb 2019
De Grevelingensluis is op maandag 25 februari 7:00 tot en met 26 februari 24:00 uur gestremd voor alle scheepvaartverkeer.
lees verder »
 
Winteretentje 9 februarie (VOL) 5 Feb 2019
Het winteretentje van 9 februari is vol.
We kunnen dus helaas geen nieuwe aanmeldingen meer aannemen.

Voor het volgende winteretentje kunt u zich natuurlijk nog aanmelden !
 
JEUGD 17 Jan 2019
Voor de jeugd-activiteiten zijn we op zoek naar mensen die mee willen helpen en denken !
Lees snel verder!
lees verder »
 
AVG 21 Dec 2018
Het kan u haast niet ontgaan zijn: op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Ook WSV Den Osse legt persoonsgegevens vast, en moet zich dus houden aan de strengere privacyregels. We hebben daarom onze bedrijfsvoering tegen het licht gehouden. Ook hebben we een privacy statuut en een privacy reglement opgesteld. U vindt die op onze website via de link onderaan de homepage http://www.wsvdenosse.nl/nl/privacy-statement.
lees verder »
 
Herziening statuten en reglementen 21 Dec 2018
De statuten en reglementen van WSV Den Osse dateren al weer van een hele poos geleden. Inmiddels zijn die op onderdelen achterhaald, of is in de praktijk gebleken dat er onvolkomenheden in zitten.

In de ALV is aangekondigd dat we een commissie instellen om de statuten en reglementen te actualiseren.

We zoeken daarvoor nog mensen. Dus, als u wilt meehelpen aan de herziening van de statuten en reglementen, meld u aan bij de secretaris via het havenkantoor!
lees verder »
 
Oproep Optimisten 18 Dec 2018
In de stelling op het jollenveld bevinden zich optimisten die zich erg eenzaam voelen.
Ze worden namelijk al jaren niet meer gebruikt en niemand kijkt meer naar ze om.

Deze optimisten zijn nu apart in een andere stelling achter op het jollenveld gelegd.
Wij roepen de eigenaren op om uiterlijk 31 maart 2019 actie te ondernemen.
lees verder »
 
Havenkantoor gesloten 15 Nov 2018
Het havenkantoor is vanwege EHBO / BHV training gesloten op :

Dinsdag 11 december - de gehele dag
Dinsdag 18 december - tot 13.00 u.
lees verder »
 
Stremming Stationsbrug Middelburg 2 Okt 2018
Belangrijk nieuws over de Stationsbrug in Middelburg en de Zandkreeksluis

we hoorden gisteren dat deze brug tot nader order gesloten blijft omdat accuut een reparatie moet worden uitgevoerd.
DE DOORVAART DOOR HET KANAAL IS OP DIT MOMENT DUS NIET MOGELIJK.
lees verder »
 
Privacy (AVG) 19 Jun 2018
Privacystatement
Watersportvereniging Den Osse legt persoonsgegevens van u vast
lees verder »
 
Kabinet trekt 75 miljoen uit voor gezonder maken Grevelingenmeer 7 Mrt 2018
Er komt definitief een opening in de Brouwersdam, zodat er weer een open verbinding ontstaat tussen het Grevelingenmeer en de Noordzee. Vissen en planten krijgen daardoor meer zuurstof. Bovendien ontstaan er mogelijkheden voor de bouw van een getijdecentrale. Om de verbinding te kunnen maken, trekt het kabinet 75 miljoen euro uit.
lees verder »
 
Vaantjes / vlaggen haven 10 Jan 2018
Aan het begin van het vaarseizoen kreeg ieder lid altijd een nieuwe havenvlag (vaantje).

Er is besloten om niet meer automatisch bij de start van het seizoen een nieuwe vlag uit te reiken. De vlaggen worden vanaf nu enkel vervangen als ze kapot zijn.

Gedurende het hele jaar kunt u op het havenkantoor tegen inlevering van uw kapotte vlag een nieuwe krijgen.
lees verder »